ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Διαφάνειας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531350103

Fax : 2531350155