ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Γραμματείας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531350170

Fax : 2531350200