ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Μισθοδοσίας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531350317

Fax : 2531350307