ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531350131

Fax : 2531350307