ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531350117

Fax : 2531350307