ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ Β

ΚΩΣ, Κως, Δωδεκανησα, 85300

Προϊστάμενος

Fax : 2242361224

Σταθερό : 2242361208

Δες στο Χάρτη