ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Υγείας και Ζώων

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531350415

Fax : 2531350462