ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Β

Αντίκυρα, ΑΝΤΙΚΥΡΑ, Αντικυρα, Βοιωτια, 32012

Γραμματεία

Σταθερό : 2267049899 /  2267041674 /  2267351101 /  2267351103

Fax : 2267351105

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2267049898 /  2267351102

Δες στο Χάρτη