ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531354137

Fax : 2531354152