ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531354104

Fax : 2531354152