ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

ΣΑΓΙΑΔΑ, Σαγιαδα, Θεσπρωτια, 46300

Γραμματεία

Σταθερό : 2664361204

syzefxis@2809.syzefxis.gov.gr

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν:

Δες στο Χάρτη