ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531354149

Fax : 2531354151