ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  >>  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Γραμματεία

Σταθερό : 2413511732

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2413511730

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2413511700

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν: