ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  >>  Πρωτόκολλο Εξετάσεως Αποσκευών Επιβάτη - Μετοικεσιών

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρωτόκολλο Εξετάσεως Αποσκευών Επιβάτη - Μετοικεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2645362823