ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2841022291

Fax : 2841025610

syzefxis@2168.syzefxis.gov.gr