ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ  >>  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  >>  Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531353922

Fax : 2531353920