ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Γ

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2761022845

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2761022968