ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Β

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2252032302

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2252031101

syzefxis@3296.syzefxis.gov.gr