ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης - Δικαστικού

ΚΗΠΟΙ, Φερες, Εβρος, 68012

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2555351117 /  2555351116 /  2555088860 /  2555088861

Δες στο Χάρτη