ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ  >>  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

Τμήμα Δασμολογικών Διαδικασιών και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

ΚΗΠΟΙ, Φερες, Εβρος, 68012

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2555088862 /  2555351119

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2555351127 /  2555088863

Δες στο Χάρτη