ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΡΟΥ Β

ΠΑΡΟΣ, Παρος, Κυκλαδες, 84400

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2284025024 /  2284021234

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2284021234

syzefxis@3303.syzefxis.gov.gr

Δες στον Χάρτη