ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β

Γραμματεία

Σταθερό : 2431353400

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2431353402

syzefxis@2414.syzefxis.gov.gr