ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α

ΣΤΥΛΙΔΑ, Στυλιδα, Φθιωτιδα, 35300

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2238351200 /  2238022239

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax: 2238024344

syzefxis@2490.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη