ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  >>  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  >>  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2551355820

Fax : 2551355840