ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  >>  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  >>  Τμήμα Προμηθειών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2551350570

Fax : 2551350404