ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2551350509

Fax : 2551350526