ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης - Παιδείας& Απασχόλησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης - Παιδείας& Απασχόλησης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2551357214

Fax : 2551357215