ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  >>  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  >>  Διεύθυνση Μεταφορών& Επικοινωνιών  >>  Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Πρωτόκολλο

Σταθερό : 2551350554

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2551350569

Fax : 2551350459