ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  Β! ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Α  >>  Τμήμα Γραμματείας

Β! ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Α

Τμήμα Γραμματείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2132111316 /  2132111300

Υποδιευθυντής

Σταθερό : 2104324366