ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2593071418

Fax : 2593071415

mail@gym-prinou.kav.sch.gr