ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α

Βενιζέλου Ελευθερίου 38, ΠΡΕΒΕΖΑ, Πρεβεζα [Δημος], Πρεβεζα, 48100

Γραμματεία

Σταθερό : 2682362504 /  2682362520

Fax : 2682022405

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2682021243

Δες στο Χάρτη