ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510230879

Fax : 2510230879

mail@6nip-kaval.kav.sch.gr