ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510836876

Fax : 2510836876

mail@11nip-kaval.kav.sch.gr