ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510241512

Fax : 2510241512

mail@16nip-kaval.kav.sch.gr