ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510222811

Fax : 2510222811

mail@4dim-kaval.kav.sch.gr