ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510222320

Fax : 2510222320

mail@12dim-kaval.kav.sch.gr