ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510225427

Fax : 2510225427

mail@13dim-kaval.kav.sch.gr