ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510225464

Fax : 2510831244

mail@14dim-kaval.kav.sch.gr