ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510241982

Fax : 2510241982

mail@16dim-kaval.kav.sch.gr