ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510244945

Fax : 2510244945

mail@17dim-kaval.kav.sch.gr