ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ ΕΒΡΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2551039573

Fax : 2551039573

mail@nip-chilis.evr.sch.gr