ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510220700

Fax : 2510220700

mail@20dim-kaval.kav.sch.gr