ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2510833922

Fax : 2510833922

mail@25dim-kaval.kav.sch.gr