ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ  >>  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  >>  Τμήμα Προσωπικού& Μισθοδοσίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Τμήμα Προσωπικού& Μισθοδοσίας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2541350221 /  2541350155

Fax : 2541350156