ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Τμήμα Αλιείας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2541350163

Fax : 2541350164