ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Επαγγέλματος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Τμήμα Επαγγέλματος

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2541350173

Fax : 2541350176