ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  >>  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Διευθυντής

Σταθερό : 2521351401

Fax : 2521351449

Γραμματεία

Σταθερό : 2521351449