ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2310304000