ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2385044665

Fax : 2385044295

mail@eeeek-florin.flo.sch.gr