ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2353022641

mail@1epal-aigin.pie.sch.gr, 1epal-aigin@sch.gr, 1teeaigi@sch.gr